Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach. Budowa boiska szkolnego oraz placu zabaw wraz z terenami towarzyszącymi. 07-06-2022
14:30
1 0