Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach, ul. Lewkonii 2, 44-152 Gliwice reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami są Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach, w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta” .
 2. Treść zarządzenia zarządzania organizacyjnego nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (zarządzenie).

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest Krzysztof Dylong, iod@sp2.gliwice.pl, 32 237 86 23

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  4. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego - Vulcan,
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP Lex sp. z o.o.,
  3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania - NFZ,
  4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym – Przedsiębiorstwo Robit Robert Kaczmarzyk,
  5. Podmioty realizujące zadania publiczne.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
 3. Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
  4. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z podstawą prawną w "Cel i podstawa przetwarzania" pkt 2 a), b) c) jest obowiązkiem ustawowym,
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z w "Cel i podstawa przetwarzania" pkt 2 d) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Bałuta
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:09:58
Informację wprowadził do BIPGabriela Dylong
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:09:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1AAAGabriela Dylong2020-07-09 10:02:45
2Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:13:53
3Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:14:12
4Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:21:51
5Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:23:02
6Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:23:11
7Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:25:35
8Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:25:56
9Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:26:28
10Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:27:37
11Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:27:48
12Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-07-09 10:27:49
13Modyfikacja stronyGabriela Dylong2020-10-16 08:26:08
14Modyfikacja stronyGabriela Dylong2021-02-18 16:11:40
15Modyfikacja stronyGabriela Dylong2021-02-18 16:12:53
16Modyfikacja stronyGabriela Dylong2021-03-18 18:33:14
17Modyfikacja stronyGabriela Dylong2021-03-18 18:33:47
18Modyfikacja stronyGabriela Dylong2022-01-03 09:49:26
19Modyfikacja stronyGabriela Dylong2022-01-03 09:50:41
20Modyfikacja stronyGabriela Dylong2022-01-03 09:51:12