Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp2.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp2.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2022-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach, budynek przy ulicy Lewkonii 2

 1. Dostępność wejścia do budynku - dla uczniów, rodziców, pracowników dostępne jest 1 wejście:
  1. od ulicy Lewkonii (główne) – wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  2. dla pracowników dostępne 1 wejście z tyłu budynku – z miejsc parkingowych.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind – budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową – brak windy, podjazdów.
 3. Toaleta na parterze przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Toalety na I piętrze nie dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Miejsca parkingowe – z tyłu budynku od boisk wyznaczono miejsca parkingowe dla pracowników – miejsca nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach – sala gimnastyczna, budynek przy ulicy PL. Jaśminu 2

 1. Dostępność wejścia do budynku - dla uczniów, rodziców, pracowników dostępne jest 1 wejście:
  1. od ulicy Pl. Jaśminu (główne) – wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind – budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową – brak windy, podjazdów.
 3. Toalety na I piętrze nie dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Miejsca parkingowe – brak miejsc parkingowych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp2.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Bałuta, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp2.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 237 86 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp2.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp2.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Bałuta
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:09:58
Informację wprowadził do BIPGabriela Dylong
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:09:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:40:36
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:40:53
3nowaGabriela Dylong2020-10-14 09:54:35
4nowaGabriela Dylong2020-10-16 08:25:40
5nowaGabriela Dylong2021-01-13 14:24:53
6nowaGabriela Dylong2021-01-28 15:51:30
7Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-02-22 16:05:44
8Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-02 17:12:24
9Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-02 17:13:40
10Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-02 17:14:55
11Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Małgorzata Bałuta2021-03-17 10:26:46
12Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Małgorzata Bałuta2021-03-17 10:27:41
13Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Małgorzata Bałuta2021-03-17 10:28:46
14Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Małgorzata Bałuta2021-03-17 10:29:06
15Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 17:59:56
16Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:04:43
17Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:08:04
18Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:10:01
19Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:11:44
20Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:12:07
21Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:13:12
22Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:15:01
23Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:16:53
24Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:17:39
25Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:18:32
26Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:18:56
27Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:20:16
28Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:21:02
29Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:21:30
30Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:21:43
31Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:22:33
32Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:23:28
33Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:24:17
34Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:24:38
35Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:25:14
36Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:25:42
37Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:26:35
38Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:26:50
39Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:27:02
40Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-18 18:27:21
41Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Gabriela Dylong2021-03-25 12:09:53
42Dodanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r. - wersja dostępnaGabriela Dylong2021-03-25 12:10:08
43Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności.Gabriela Dylong2022-03-01 15:19:12